Aktivace programu

Jméno:

Heslo:

Zapomnili jste heslo?


 

 

 

 

evidence klientu a smluv finaneních poradcu

 

Úvod do programu 

Co program umí 

Demoverze 

 Jak program koupit, ceník 

Objednávka programu 

Dodavatel programu 

Technická podpora 

Úvod do programu

Program je šitý na míru pro finanení poradce

Zahrnuje veškeré potoebné einnosti, které finanení poradce každodenni vykonává a nahrazuje papírovou dokumentaci,  mimo jiné také poeítá Vaše provize. Je velkou úsporou easu.

Program se i nadále vyvíjí dle požadavku a poipomínek všech našich zákazníku.
Program je ureen jak pro jednotlivé finanení poradce tak i pro  evidenci celých firem.

Co program umí


Program zajiš?uje evidenci: 

 • produktu a poskytovatelu,
 • kontaktu,
 • smluv,
 • poznámek a úkolu ke smlouvám a kontaktum.

Evidence produktu a poskytovatelu zahrnuje:

 • typ produktu, název produktu, registrace systému, eíslo vlastní evidence,
 • soubory ve Wordu a Excelu s poíslušnými poznámkami k produktu,
 • prominné a rovnice pro výpoeet bodu a provizí.

Výhodou je, že pro libovolný produkt si mužeme sami zvolit prominné položky (podle vlastní potoeby, podle potoeb poskytovatelu), které chceme sledovat (napo. pro ZPMP si nadefinujeme i barvu auta, obsah motoru a pod.)

Evidence kontaktu zahrnuje:

 • osobní údaje (titul, jméno,poíjmení, titul za jménem, firma, telefon, mobil, fax, e-mail, www, oddilení, funkce, IEO, DIE, datum narození),
 • skupinu kontaktu (napo. klient, známý, podoízený, ...). každý kontakt muže být zaoazen do nikolika skupin, názvy skupin si uživatel programu zvolí sám, poeet skupin není omezen.
 • u kontaktu - získatelu eíslo registrace a úroveo, hierarchie získatelu,
 • u klientu evidujeme zájem o kombinace smluv a stav v této kombinaci.

Evidence smluv zahrnuje:

 • klienty, získatele a doporueitele,
 • datum uzavoení a datum ukoneení smlouvy,
 • eíslo smlouvy a eíslo doploku ke smlouvi, eíslo vlastní evidence,
 • semafor smlouvy (uzavoená, návrh, zaniklá,...), název semaforu si uživatel zvolí sám,
 • poskytovatele, produkty, prominné položky a výpoeet bodu a provizí, evidenci platby provizí,
 • poznámky a úkoly ke smlouvi.

Evidence poznámek a úkolu zahrnuje:

 • text poznámky, úkolu,
 • stav (poznámka, nevyoízený úkol, vyoízený úkol),
 • datum zápisu, u úkolu datum splniní,
 • kontakt a smlouva, ke kterému se úkol, poznámka vztahuje,
 • zda zobrazovat na ploše poi spuštiní programu,
 • kategorie poznámky, úkolu (spichá, není duležité, adresa, mám ...), názvy kategorií si uživatel programu zvolí sám. poeet kategorií není omezen.

Kromi evidencí jsou v programu poehledné tabulky se všemi potoebnými údaji, tisky, filtry a výbiry:

 • Kontakty se všemi údaji o kontaktu. Pro vybrané kontakty pak mužete poslat hromadný dopis, nebo e-mail veetni poíloh. Pro vybrané kontakty pak také mužete hromadni poidat nebo odebrat skupinu kontaktu.
 • Produkty a smlouvy nám poehledni zobrazí, které smlouvy máme pro poíslušný produkt. 
 • Tabulka smluv zobrazí poehled všech smluv s možností filtru a výbiru (velice jednoduché).
 • Poehled pro kombinaci nám zobrazí klienty s poetem uzavoených smluv v rámci kombinace.
 • a další...

Program je doplnin seznamy PSE, kalendáoem svátku (jmenin, narozenin) a dalšími seznamy.
Program Vám umožní tisk všech potoebných údaju a seznamu. 
Program pracuje v samostatných oknech. Jednotlivá okna jsou mezi sebou propojená. Libovolné informace, další detaily si mužete otevoít z každého okna a ponechat na ploše. Všechna okna využívají moderních možností Windows, Wordu a Excelu. 

Duležité! – prvotní zadání Vašich kontaktu a smluv, které již máte založeny v archivu, jsme schopni zajistit podle Vašeho poání.
  

Demoverze

Zde si mužete stáhnout demoverzi (15 MB).

Demoverzi si mužete objednat u dodavatele programu

Jak program koupit
 • Vyplníte objednávku, zapamatujete si údaje pro aktivaci, t.j. poihlašovací jméno a heslo, a dále variabilní symbol pro platbu.
 • Pokud nemáte naistalovanou demoverzi, tak si ji naistalujete.  
 • Zaplatíte eástku dle ceníku na eíslo úetu 1926826003/0800
 • Aktivace programu
  je možná po zaplaceni poíslušné eástky. K aktivaci programu potoebujete Vaše poihlašovací jméno, heslo a seriové eíslo Vašeho programu (seriové eíslo zjistíte poi spuštiní demoverze na Vašem poeítaei). Aktivace programu Vám dodá elektronický podpis, který si dle návodu uložíte do Vašeho poeítaee.
 • Další informace u dodavatele programu.
Ceník programu EVIK

poeet licencí cena v Ke za jednu licenci   poeet licencí cena v Ke za jednu licenci
1  4 640,00 6  4 040,00
2  4 520,00 7  3 920,00
3  4 400,00 8  3 800,00
4  4 280,00 9  3 680,00
5  4 160,00 10 a každá další  3 560,00

Ceník pro firemní sí?ové instalace se oeší individuálni dle požadavku a technického vybavení zákazníka. Autor není plátce DPH

Objednávka programu EVIK

Zde si mužete objednat program EVIK.

Dodavatel programu EVIK
Technická podpora programu EVIK
 • TRUNKY, Stará Osada 568, 664 84 Zastávka u Brna,
 • e-mail: jirkazavinactrunky.cz