ZNOJMO
23. - 25. 9. 2004
 

Pozvání

4

Program

4

Souhrny

4

Přednášející

4

Kontakt

4

Mapka

4


Pro účastníky

Informace

4

Přihláška

4


Pro firmy

Informace

4

Přihláška

4
 

Znojmo

4

Fotky

4

 ČESKÝ ORTODONTICKÝ KONGRES  

     
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ


Hlavní přednášející
:

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
Dep. of Orthodontics, University Clinic of Dentistry, University of Vienna

25.9.  8:30
Prof. Dr. Jean-Pierre Joho
Rue Micheli-du-Crest 20, Ch –1205 Geneve, Swiss University of Geneva and Zurich
24.9  8:30
Dr. Irena Klímová
Privátní soukromá praxe Bratislava
23.9. 14:30
Prof. Dr. Gunvor Semb
Oral Health and Development, Higher Cambridge Str. University Dental Hospital, Manchester H 156 FH, United kingdom
23.9. 9:30
Prof. Dr. Bill Shaw
University of Manchester
23.9. 11:30
Prof. Dr. Stephen Williams
University of Vienna,Haupt Platz 29, 2700 Wn Neustadt, Austria
24.9  10:20


Další účastníci:

Bařinka Ladislav, Prof. Dr.
Emeritní přednosta Kliniky plastické chirurgie LF MU,  Brno
23.9. 15:30
Budai M.
Nagy Güori István ul. 51, Budapest, 1201 Hungary
poster 9
Černochová Pavlína
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
25.9. 14:00
25.9. 15:35
poster 1
poster 5

Dospíšilová Inessa
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

25.9. 14:00

Dušková Markéta
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK, Praha

25.9. 10:35
Effenberková Denisa
Stomatologická klinika 3.LF UK a FN KV Praha
poster 1
Foltán René
Stomatologická klinika, 1. LF UK Praha
24.9. 11:50
25.9. 15:00
poster 4
Fritschová Eva
I. P. Pavlova 22, Olomouc 77900
poster 11
Hajník Ondřej
Stomatologická klinika 3. LF UK Praha
poster 3
Hubáček M.
Odd. maxillofaciální chirurgie FN Motol, Odd. rozštěpových vad FNKV
23.9. 15:00
Ivanov Ilja Hristov
K Louži 11, Praha 10, 10100
24.9. 11:50
Jedličková Olga
Privátní ortodontická praxe, Brno
poster 10
Kamínek Milan, Prof. Dr.
I. P. Pavlova 22, Olomouc 77900
poster 11
Kaňovská Karin
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
25.9. 15:35
Kleindienstová Zita
Stomatologická klinika 3. LF UK, Praha
poster 2
Koťová Magdalena
Stomatologická klinika 3. LF UK, Praha
25.9. 10:35
poster 1
poster 3
Kowalczyk Agata
Universytet Meyczny w Lodzi, zaklad Ortodoncji, ul. Pomorska 251, 92-216 LODŽ, Poland
poster 6
Kozák J., Prof. Dr.
Odd. maxillofaciální chirurgie FN Motol, Odd. rozštěpových vad FNKV, Praha
23.9. 15:00
Kršek Přemysl
 
FIT VUT Brno
25.9. 15:35
Krupa P.
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
25.9. 15:35
poster 1
Kukletová Martina Prof, Dr.
Stomatologická klinika LF MU, Brno
poster 10
Kuklová Jarmila
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
25.9. 14:00
Kulewicz Miroslaw
Craniofacial centrum, Kasprzaka str 17 A, 01-211 Warsaw, Poland
25.9. 15:15
poster 7
poster 8
Liberda Libor
Břustkova 13, 70030 Ostrava
25.9. 13:30
Lonská Jitka
Odd. maxillofaciální chirurgie FN Motol, Odd. rozštěpových vad FNKV, Praha
23.9. 15:00
Mahony Derek
Specialist Orthodontist, 49 Botany Street, Randwick NSW 2031, Australia
24.9. 13:30
Marek Ivo
ul. 17. listopadu 5, 690 00 Břeclav
25.9. 10:50
25.9. 13:45
Mazur Zbyněk
Karlovo nám. 28, 12000 Praha 2
25.9. 11:10
Mišurcová Hana
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
25.9. 14:00
poster 5

Mračna Josef
Eurodent Medima SRO, Priehradka 20, 03601 Martin

25.9. 10:20
Müllerová Živa
Katedra antropologie a genetiky člověka, Viničná 7, Praha 2, Odd. maxillofaciální chirurgie FN Motol, Odd. rozštěpových vad FNKV
23.9. 15:00
23.9. 15:15 
Nemeth Tibor, Prof. DrSc.
Stomatologická klinika 1.LF UK VFN Praha, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
25.9. 11:25
25.9. 15:50
Novotný Pavel
Privátní stomatologická praxe, Horova 28, 616 00 Brno.
23.9. 15:30
25.9. 15:50
Peterka M.
Katedra antropologie a genetiky člověka, Viničná 7, Praha 2
23.9. 15:15
Petr Jiří
Uruquyská 3, 120 00 Praha
25.9. 15:00
Prachár Patrik
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
25.9. 14:00
Preisler Ján
Eurodent Medima SRO, Priehradka 20, 036 01 Martin
25.9. 10:20
Racek Jaroslav
Stomatologická klinika 1.LF UK VFN Praha, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
25.9. 11:25
Rybínová K.
Stomatologická klinika 1.LF UK VFN Praha, 
25.9. 15:00
Smiech-Slomkowska G.
Craniofacial centrum, Kasprzaka str 17 A, 01-211 Warsaw, Poland
poster 6
Soós Atilla
Nagy Güori István ul. 51, Budapest, 1201 Hungary
poster 9
Starosta Martin
Karafiátova 1, 77900 Olomouc
25.9. 10:50
25.9. 13:45
Strecha Juraj
Eurodent Medima SRO, Priehradka 20, 036 01 Martin
25.9. 10:20
Šimeček Vlastimil
DENTIA Brno s.r.o., ORTODONCIE, Příkop 4, 602 00 Brno.
23.9. 15:30
25.9. 15:30
25.9. 15:50
poster 12

Šimůnková-Vítová Lucie
Stomatologická klinika, 1. LF UK Praha, Na Polniku 2136, Praha 11 000

poster 4
Šmahel Zbyněk, Prof. Dr.
Katedra antropologie a genetiky člověka, Viničná 7, Praha 2, Střekovská 1342,18200 Praha
23.9. 15:15
Šrytr Martin
Stomatologická klinika 3. LF UK, Praha, Tylova 1697, Roudnice n L. 41301
poster 2
Štefková Marie
I. P. Pavlova 22, Olomouc 77900
poster 11
Švábová Miroslava
Plzeňská 207, 15000 Praha
25.9. 11:40
Tichá Radka
Stomatologická klinika Plzeň
poster 13
Tichý Jan
Stomatologická klinika Plzeň
poster 13
Trefný Pavel
Katedra antropologie a genetiky člověka, Viničná 7, Praha
23.9. 15:15
Urban František, Prof. DrCs.
ProDental, Praha
25.9. 10:35
poster 3
 
 
 


HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
     

 
 

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, M.D., D.D.S.

 

Od roku 1979 byl ve stomatologické specializační přípravě. Roku 1981 obdržel medicínský diplom, poté působil jako asistent na oddělení maxilofaciální chirurgie a oddělení stomatochirurgie na stomatologické klinice univerzity v Grazu. Od února 1982 byl asistentem a roku 1987 se stal docentem ortodoncie na stomatologické klinice univerzity v Grazu.
Roku 1989 získal kvalifikaci jako univerzitní docent stomatologie se specializací na ortodoncii. V roce 1992 byl jmenován řádným profesorem a vedoucím oddělení ortodoncie na stomatologické klinice university ve Vídni.
Hlavní oblasti práce: biomechanika, techniky lepení a problematika materiálů v ortodoncii.
Profesor Hans-Peter Bantleon je autorem a spoluautorem více než 82 publikací a 7 kapitol učebnice
 

 

Prof. Dr. Jean-Pierre Joho

 

Se narodil 27. ledna 1939 v Glarusu ve Švýcarsku.
Federální diplom ve stomatologii obdržel profesor Joho roku 1965 na universitě v Curychu, 1968 obdržel coby stomatolog lékařský titul tamtéž. Mezi lety 1969 a 1971 na University of Washington v Seattlu, USA dokončil specializaci v ortodoncii a obdržel titul Master of Science. V roce 1972 obdržel specializaci ortodontisty podle standardů švýcarské ortodontické společnosti SSO. V letech 1967-1997 vyučoval na universitách v Curychu a Ženevě studenty běžného i postgraduálního studia ortodoncie a pedostomatologie . 1982-83 byl presidentem Evropské ortodontické společnosti. V roce 1996 mu byl udělen čestný doktorát na universitě v Athénách, od roku 1997 je profesorem a přednostou oddělení ortodoncie na universitě v Ženevě a pracuje v privátní praxi. Mezi lety 1990 a 1992 byl konzultantem z nečlenské země EU v koordinačním programu ERASMUS pro postgraduální výuku ortodoncie. Profesor byl od roku 1967 zván jako přednášející na ortodontické konference po celém světě, kde přednesl kolem 170 přednášek, publikoval přes 70 prací ve vědeckých časopisech.
Profesor Joho je členem Société Suisse d’Odonto-Stomatologie (SSO), Association des Médecins-dentistes de Geneve (AMDG), Société Suisse d’Orthopédie Dento-faciale (SSODF), European Orthodontic Society (EOS), American Association of Orthodontists (AAO), Orthodontic Alumni Association, University of Washington, Foundation for Orthodontic Research (F.O.R.), Fédération dentaire Internationale (F.D.I.), International College of Dentists.
 

  MUDr. Irena Klímová
 

Vysokoškolské studium absolvovala na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v letech 1978 až 1983. V letech 1983 až 1992 pracovala na I. stomatologické klinice Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se na oddělení čelistní ortopedie specializovala na spolupráci s maxilofaciálním chirurgem. V roce 1992 nastoupila do ortodontické ambulance na oddělení maxilofaciální chirurgie v NsP Ružinov a stala se tak členem rozštěpového týmu při Klinice plastické chirurgie LF UK v Bratislavě. Od roku 1998 provozuje vlastní ortodontickou praxi, ve které rovněž ošetřuje pacienty s rozštěpem a nadále dochází do rozštěpové poradny v NsP Ružinov. Nadstavbovou specializaci z ortodoncie jsem získala v roce 1993. Od roku je zástupcem slovenské republiky v mezinárodním projektu EUROCLEFT – úroveň péče o rozštěpy v Evropě.

 

  Prof. Gunvor Semb
 

V roce 1969 absolvovala universitu v norském Oslo. V roce 1974 obdržela ortodontický diplom a vstoupila do týmu pro rozštěpy rtu a patra v Oslo. Od té doby pracuje výhradně s pacienty s rozštěpy. V roce 1987 se stala ředitelkou stomatologického oddělení Národní nemocnice v Oslo a roku 1996 byla jmenována profesorkou. Její diplomová práce „Analýza archivu rozštěpů rtu a patra v Oslo“ byla publikována v roce 1991. Profesorka Gunvor Semb se podílela na sérii mezinárodních studií o výsledcích léčby rozštěpů rtu a patra; v této oblasti se věnovala taktéž rozsáhlé publikační činnosti.
Profesorka Gunvor Semb je v současné době docentkou v oboru kraniofaciálních anomálií na dentální klinice v Manchesteru a mimořádnou profesorkou na universitě v Oslo. Je koordinátorkou multicentrické randomizované studie primární chirurgie u pacientů s rozštěpy.

 

 

Prof. Bill Shaw

 

Profesor Bill Shaw absolvoval roku 1968, poté v roce 1971 přijal místo odborného asistenta v oboru stomatochirurgie. Specializaci pro ortodoncii dokončil v Cardiffu. Roku 1976 obdržel magisterský titul v oboru předoperační ortopedické přípravy u dětí s rozštěpy, roku 1980 pak v oboru vlivu sociálních aspektů na dentofaciální anomálie.
Od roku 1983 je profesorem ortodoncie na universitě v Manchesteru. Věnoval se publikační činnosti v oblasti nutnosti ortodontické léčby a jejích výsledků, organizace léčby rozštěpů a výsledků této léčby.
V současné době řídí mezioborový výzkumný program Evropské Unie pro kraniofaciální anomálie a program Světové zdravotnické organizace týkající se téhož oboru. Taktéž působí jako přidružený koordinující redaktor skupiny Cochrane Collaboration Oral Health Group.
 

 

Prof. Dr. Stephen Williams

 

Profesor Stephen Williams se narodil 31. 8. 1944 v Bristolu, Spojené království.
První odborné vzdělání, titul B.D.S.,obdržel v roce 1967 na University of Bristol. Následovala kvalifikace dánský stomatochirurg (titul D.D.S. v roce 1974) a dánský specialista v ortodoncii (titul Dip. Orth. Den., 1982).
Profesní dráhu nastoupil profesor Williams v letech 1967-1971, kdy pracoval ve své soukromé stomatologické praxi ve Spojeném království. Poté, od r. 1971 do r. 1976 zastával pozici vrchního stomatologa v Centru pro dětskou stomatologii v Sonderborgu. Od roku 1976 profesor Williams studoval postgraduálně na Královské škole stomatologie v Aarhasu v Dánsku. Tam také v roce 1979 získal plný úvazek – byl jmenován docentem a o tři roky později mimořádným profesorem. Tuto pozici zastával až do roku 1989. Mezi lety 1983 a 1985 také Královské škole stomatologie vedl fakultu ortodoncie. V roce 1985 si profesor Williams otevřel soukromou praxi ve městě Horsens v Dánsku, kde pracuje dodnes. V letech 1989-1992 učil na částečný úvazek na Královské škole stomatologie v Aarhasu postgraduální kurs ortodoncie. V roce 1995 přijal pozvání na Vídeňskou Univerzitu na roční pobyt coby hostující profesor. Od roku 1996 je ortodontickým konzultantem v Městském ortodontickém centru města Vejle v Dánsku a zároveň od roku 2001 pracuje ve své ortodontické praxi ve Wiener Neustadtu v Rakousku. 
Mezi léty 1980 a 1994 profesor Williams učil a přednášel více než 250 odborných kurzů a přednášek v Dánsku, Švédsku, Norsku, Něměcku, Švýcarsku, Rakousku, České Republice, na Slovensku, V Maďarsku, Polsku, ve Francii, Belgii, Spojeném království, U.S.A. a na Ukrajině.
V průběhu své kariéry zastával profesor Williams několik čestných pozic: od r. 1982 do r. 1993 byl viceprezidentem Dánské ortodontické společnosti a examinátorem kandidátů na titul dánský specialista v ortodoncii. V roce 2000 byl jmenován čestným členem Ukrajinské ortodontické společnosti.